Pact 2020

De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen voor Vlaanderen in Actie vast in het Pact 2020.

Resultaten

Elk jaar meten we aan de hand van indicatoren of we op de goede weg zijn om de doelstellingen van het Pact 2020 te halen.

Meting indicatoren 2013

Meting indicatoren 2012

Eenmeting indicatoren 2011

Nulmeting indicatoren 2010

Ondertekenaars

Alle maatschappelijke partners ondertekenen het Pact en engageren zich om die doelstellingen na te streven:

  • de Vlaamse Regering
  • de Vlaamse sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties van de SERV)
  • het georganiseerde middenveld van de Verenigde Verenigingen met onder meer
    • de milieubeweging
    • de allochtonenorganisaties
    • verenigingen voor het gezin, de armen en de solidariteit met het Zuiden.

Bekijk alle ondertekenaars van het Pact 2020.

Jongerenpact

De Vlaamse Regering zal samen met de Vlaamse jongeren, de sociale partners en het middenveld een jongerenversie van het Pact 2020 opstellen. In het Jongerenpact zullen doelstellingen staan voor uiteenlopende domeinen in het jeugdbeleid, zoals onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, talentontwikkeling, creativiteit en solidariteit tussen de generaties.

Website Jongerenpact