Visie 2050 bouwt verder op Vlaanderen in Actie

Vlaanderen in Actie was de toekomstvisie van de Vlaamse Regering van 2006 tot 2014. Vlaanderen in Actie richtte zich op 2020 als horizon en formuleerde enkele concrete doelstellingen in het Pact 2020.

In 2015 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe toekomstvisie voor met 2050 als horizon. ‘Visie 2050’ bouwt verder op de waardevolle ervaring en projecten van Vlaanderen in Actie.

Lees meer over Visie 2050